6 rád ako predĺžiť zivotnosť batérii u strojčekov

Často dostávame otázky o tom, aký je najlepší spôsob, ako predĺžiť životnosť batérie na strojčekoch. Hlavný elektro inžinier spoločnosti Wahl Matt Bowers poskytol svojich 6 najlepších tipov, ako na to.

  1. Ak je zariadenie úplne vybité, ihneď ho nabite, aby ste predišli poškodeniu alebo zníženiu kapacity batérie – batéria sa nebude dať nabiť na dostatočnú úroveň, čo znamená, že možnosť pracovať so strojčekom bude výrazne kratšia.

  2. Čiastočné nabitie je v poriadku; Li-Ion nevyžaduje úplné nabitie.

  3. Zariadenie nabíjajte pri optimálnych teplotách (10 – 40°C)

  4. Vykonávajte pravidelnú údržbu strojčeka, vrátane čistenia strihacích hláv a hlavíc a udržujte ich naolejovaé, čisté a bez nečistôt, aby ste zabránili zaťaženiu batérie.

  5. Keď čiastočne nabité zariadenie (~50 %) nepoužívate, skladujte ho na chladnejšom a suchom mieste mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia (odporúča sa izbová teplota 20 – 25°C) Dôležité: Neskladujte zariadenie s úplne vybitou batériou.

  6. Ak strojček nepoužívate, alebo ho používate iba sezónne, je optimálne ho každých 6 mesiacov nabiť a odložiť.

Zistili ste, že Váš strojček už nemá taký výkon, aký by mal mať? Kontaktujte nás, a my zistíme príčinu! info@servisstrojcekov.sk

www.servisstrojcekov.sk

Nákupný košík